Naše služby

RIEŠIME

AUTOMATIZÁCIU PLC, CNC

PROJEKTUJEME

ELEKTRICKÉ ČASTI STROJOV A ZARIADENÍ, ELEKTRICKÉ ROZVODY BUDOV

SPRACOVÁVAME

ANALÝZY RIZÍK, KUSOVÉ SKÚŠKY STROJOV

DODÁVAME

ELEKTROTECHNICKÉ KOMPONENTY

Naša idea

Firma ZUNK s.r.o. sa zaoberá priemyselnou automatizáciou a realizáciou pokrokových technologických riešení pre výrobné spoločnosti. Hlavným cieľom je uspokojiť potreby stále sa vyvíjajúceho priemysleného trhu a realizácia moderných, kvalitných a bezpečných strojov a zariadení.

NIE kvantite, ÁNO kvalite

Osobná kariéra členov tímu

  • TRENS a.s. (TOS Trenčín)
  • Strojtech s.r.o.
  • Emerson, divízia BRANSON
  • Siemens
  • NCtech
0
rokov existencie firmy
0
rokov osobných skúseností
0
kvalitne zrealizovaných projektov ročne
0
seminárov ročne - sledovanie trendov
Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
+421 911 495 876
zunk@zunk.sk