Služby

PROJEKTOVÉ KOMPLEXNÉ ČINNOSTI

 • Výroba nových automatizačných zariadení a liniek: montážne pracoviská, kontrolné pracoviská, integrácia laserových a ultrazvukových systémov
 • Rekonštrukcie a modernizácie strojných zariadení – obrábacie stroje, automatizačné systémy mechanická, elektrická, pneumatická, hydraulická časť

ODBORNÉ SAMOSTATNÉ ČINNOSTI

 • Návrh technických riešení elektrickej časti zariadenia
 • Projekčná činnosť – projekt elektroinštalácie strojného zariadenia, budovy
 • Analýza rizík pre strojné zariadenia podľa platnej legislatívy EÚ
 • Aplikovanie PLC systémov pre automatizované zariadenia – stroje, linky
 • Aplikovanie CNC systémov a pohonov pre stroje a zariadenia
 • Odborné prehliadky a odborné skúšku (revízie) VTZ – elektrických

SPOLUPRACUJÚCE STROJÁRSKE FIRMY

 • Konštrukčná a projekčná kancelária
 • Vývoj a výroba automatizačných zariadení
 • Rekonštrukcie a modernizácie obrábacích strojov