References

STRATEGIC END USERS:

  • ABB s.r.o.
  • Embraco Slovakia s.r.o.
  • HanonAutopalSystems
  • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  • Meopta – optics
  • MKW Prešov, spol. s r.o.
  • Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
  • Siemens s.r.o.
  • VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., závod Martin
  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

REALIZED MACHINES AND EQUIPMENT

Compressor shaft grinders

Carousel machine for drilling and threading holes in bearings

Lines for ultrasonic cleaning (Optical Lenses, Heatsinks)

Automated warehouse of ISO containers